Rapporter

CFCS har etableret en særlig enhed, der har til opgave at undersøge og afdække større cyberhændelser. På baggrund af disse udredninger udsender Undersøgelsesenheden rapporter, så myndigheder og virksomheder kan drage nytte af erfaringerne fra tidligere hændelser og beskytte sig bedre.

Ransomware

Målrettede ransomware-angreb er en trussel, der kan ramme alle organisationer. CFCS har udgivet en trusselsvurdering, en undersøgelsesrapport og en vejledning, der giver råd om at håndtere truslen fra ransomware.

Trusselsvurderinger for transportsektoren

Her finder du CFCS' trusselsvurderinger for landtransportsektoren (inklusive havne), jernbaner og luftfarten.