Center for Cybersikkerhed er ressortansvarlig for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Det betyder, at centeret efter bemyndigelse i lov om net-og informationssikkerhed udsteder bekendtgørelser og har til opgave at føre tilsyn på området samt på overordnet niveau at koordinere håndteringen af særlige trusler, som kan påvirke informationssikkerheden i telesektoren.

Centeret rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab.

I beredskabssituationer har Center for Cybersikkerhed den koordinerende rolle i relation til samfundets teleforsyning. En af centerets opgaver er derfor at planlægge for og varetage krisestyring med henblik på at sikre samfundsmæssig kommunikation samt beredskabsaktørernes behov for elektronisk kommunikation, herunder adgang til telefoni og internetkommunikation, i beredskabssituationer og ekstraordinære situationer.

 

Sidst opdateret 10. juli, 2023 - Kl. 12.23