Center for Cybersikkerhed (CFCS) er ressortansvarlig for sikkerhed og beredskab på teleområdet. Det betyder, at centeret efter bemyndigelse i lov om sikkerhed i net og tjenester udsteder bekendtgørelser og har til opgave at føre tilsyn på området samt på overordnet niveau at koordinere og prioritere beredskabsaktørers adgang til telenettet i beredskabssituationer.

 

Nedenfor kan du læse mere om centerets opgaver i relation til den danske teleinfrastruktur.

 

1. Teleudbydernes underretningsforpligtelser

Lovgivningen pålægger teleudbydere en række underretningsforpligtelser overfor CFCS. Disse forpligtelser retter sig bl.a. mod anskaffelse af kritiske netkomponenter, sikkerhedshændelser og aktivering af beredskab. Overholdelsen af disse forpligtelser indgår som en del af centerets tilsyn med teleudbyderne.

 

Se også: Teleudbydernes underretningsforpligtelser

 

2. Telesektorens beredskab

I beredskabssituationer har CFCS den koordinerende rolle i relation til samfundets teleforsyning. En af centerets opgaver er derfor at planlægge for og varetage krisestyring med henblik på at sikre samfundsmæssig kommunikation samt beredskabsaktørernes behov for elektronisk kommunikation, herunder adgang til telefoni og internetkommunikation, i beredskabssituationer og ekstraordinære situationer.

 

Centeret rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab.

 

3. Sikkerhedsgodkendelser i telesektoren

Kravene i telereguleringen vedrører også sikkerhedsgodkendelser, som derfor indgår som en del af centerets tilsynsaktiviteter. Formålet med sikkerhedsgodkendelserne er primært at beskytte informationer om vores kritiske teleinfrastruktur. Det er derfor bl.a. udbyderens pligt at vurdere, om medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen varetager funktioner, der kræver indstilling til sikkerhedsgodkendelse.

 

Se også: Sikkerhedsgodkendelse på teleområdet


4. Strategi for cyber- og informationssikkerhed på teleområdet

Danmark er blandt verdens mest digitale samfund. Teknologien har med stor hast spredt sig til mange hjørner af samfundslivet. Derfor er vi i dag afhængige af en sikker og pålidelig kommunikationsinfrastruktur. CFCS arbejder langsigtet og målrettet med at fastholde og udbygge et højt sikkerhedsniveau i den danske teleinfrastruktur.

 

Se også: Strategi for cyber- og informationssikkerhed på teleområdet

 

Sidst opdateret 16. januar, 2024 - Kl. 14.37