Vejledningen ”Cyberforsvar der virker” indeholder seks trin, som guider myndigheder og virksomheder i at opbygge et grundlæggende cyberforsvar. Hvis vejledningens trin implementeres, vil det være muligt at forhindre en markant del af de cyberangreb, som myndigheder og virksomheder løbende er udsat for, samt være i stand til effektivt at håndtere de angreb, der lykkes.

 

Vejledningen bygger på solid praksis, som Center for Cybersikkerhed har indhentet fra både den offentlige og private sektor. En væsentlig pointe i vejledningen er, at topledelsens bevågenhed er den vigtigste forudsætning for et cyberforsvar, der virker. Ledelsen skal styre cyber- og informationssikkerheden og løbende støtte, prioritere og følge op på målsætninger og strategier efter samme principper som inden for eksempelvis økonomi og HR. Et effektivt cyberforsvar er ikke et enkeltstående projekt, men en løbende proces, som hele tiden skal evalueres og optimeres.

 

Vejledningen kan bruges af alle myndigheder og virksomheder og er skrevet primært til ledelsen og cyber- og informationssikkerhedsmedarbejdere.

 

Denne udgave er en opdateret version af ”Cyberforsvar der virker” fra januar 2017.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    6. juli, 2023

Hent publikation