Trusselsvurderingen har til formål at orientere beslutningstagere i finanssektoren om karakteren og alvoren af de forskellige cybertrusler mod finanssektoren. Trusselsvurderingen skal bidrage til, at sektoren effektivt kan imødegå cybertruslerne.

 

Den danske finanssektor står over for en MEGET HØJ trussel fra cyberkriminalitet. Angreb fra cyberkriminelle kan være avancerede og få omfattende konsekvenser. Potentielt kan cyberkriminalitet forstyrre tilgængeligheden af den danske finanssektors ydelser. Det gælder for eksempel, hvis danske finansielle organisationer rammes af ransomware-angreb. Truslen fra digitale bankrøverier består, selvom der de seneste par år kun er set få offentligt kendte angreb. 

 

Truslen fra cyberspionage med både politiske og økonomiske motiver udført af statsstøttede hackere er HØJ. Udenlandske finansielle institutter er løbende udsat for forsøg på cyberspionage, og det er sandsynligt, at det samme sker i Danmark.

 

Vurderingen fastsætter for første gang et trusselsniveau for destruktive cyberangreb, som vurderes at være LAV. Truslen fra cyberaktivisme er ligeledes LAV, mens truslen fra cyberterrorisme vurderes til INGEN.

 

Trusselsvurderingen er opdateret i juni 2022, så den afspejler det generelle trusselsniveau for cyberaktivisme, som blev hævet 18. maj 2022. Den øvrige tekst er uændret.

 

Trusselsvurderingen er opdateret igen i februar 2023 med en tilføjelse på baggrund af, at CFCS den 31. januar 2023 hævede det generelle trusselsniveau fra cyberaktivisme til HØJ. Den øvrige tekst er uændret.

 

Truslen fra destruktive cyberangreb

CFCS hævede niveauet for truslen fra destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL den 4. juni 2024. Teksten i denne trusselsvurdering er ikke blevet opdateret ud fra det ændrede trusselsniveau. Derfor vil kapitlet "Destruktive cyberangreb" ikke afspejle de gældende niveau.

 

For yderligere information om, hvorfor trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er blevet hævet, og hvordan truslen kommer til udtryk, og hvordan truslen kommer til udtryk, henvises til CFCS' trusselsvurdering "CFCS hæver trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL".

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    17. februar, 2023

Hent publikation