Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering. Og digitaliseringen er til gavn for danskerne og drivkraft for samfundets økonomiske vækst. Med den høje grad af digitalisering følger en øget sårbarhed over for it-kriminelle, der udfordrer sikkerheden hos myndigheder, virksomheder og borgere. Derfor lancerede regeringen i december 2021 en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien afløser den tidligere strategi fra 2018.

 

Den nye strategi hæver ambitionsniveauet for cybersikkerheden med 34 hovedinitiativer, der i endnu højere grad sætter fokus på beskyttelsen af Danmarks digitale infrastruktur og it-systemer.

 

Strategien stiller blandt andet en række nye sikkerhedskrav til ministerområder, der har ansvar for samfundsvigtige funktioner eller samfundskritiske it-systemer. Med strategien igangsættes også en række indsatser med fokus på at øge kompetenceniveauet og ledelsesforankringen inden for cyber- og informationssikkerhed. Strategien sætter ligeledes ind på vidensopbygning blandt borgere, for eksempel ved at styrke informationsportalen sikkerdigital.dk. Samtidig skal initiativerne bidrage til, at Danmarks deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen fremover bliver styrket.

 

Fakta og økonomi

 

Med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 udmønter regeringen i alt 270 mio. kroner.

 

Regeringen og forligspartierne har allerede med udmøntningen af Forsvarsforligets cyberreserve styrket Danmarks cyberforsvar med 500 mio. kroner. I kommuner og regioner arbejdes der ligeledes løbende med at styrke cyber- og informationssikkerheden.

 

Sidst opdateret 4. juli, 2023 - Kl. 13.25