Denne vurdering beskriver cybertruslen mod den danske jernbanesektor, herunder passager- og godsoperatører samt infrastrukturforvaltere.
 

Trusselsvurderingen har til formål at orientere beslutningstagere i sektoren om karakteren af og niveauet for de forskellige cybertrusler, så sektoren får et vidensgrundlag i forhold til at beskytte sig mod disse trusler.


Truslen fra cyberkriminalitet mod jernbanesektoren er MEGET HØJ. Cyberkriminelle retter mange forskellige slags cyberangreb mod virksomheder og myndigheder i sektoren. Udover at have økonomiske konsekvenser kan cyberkriminalitet i værste fald forstyrre driften i sektoren.

Truslen fra cyberspionage mod sektoren er HØJ. Truslen kommer særligt fra fremmede stater, der både kan have økonomisk og sikkerhedspolitisk interesse i at spionere mod virksomheder og myndigheder i jernbanesektoren f.eks. i forbindelse med større udbud.

Vurderingen beskriver også de lavere trusler fra destruktive cyberangreb, cyberaktivisme og cyberterror. Endelig beskriver vurderingen, hvordan det nye signalsystem har ændret forudsætningerne for cybersikkerhed i jernbanesektoren.

 

Trusselsvurderingen er opdateret i juni 2022, så den afspejler det generelle trusselsniveau for cyberaktivisme, som blev hævet 18. maj 2022. Den øvrige tekst er uændret.

 

Trusselsvurderingen er opdateret igen i februar 2023 med en tilføjelse på baggrund af, at CFCS den 31. januar 2023 hævede det generelle trusselsniveau fra cyberaktivisme til HØJ. Den øvrige tekst er uændret.

Truslen fra destruktive cyberangreb

CFCS hævede niveauet for truslen fra destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL den 4. juni 2024. Teksten i denne trusselsvurdering er ikke blevet opdateret ud fra det ændrede trusselsniveau. Derfor vil kapitlet "Destruktive cyberangreb" ikke afspejle de gældende niveau.

 

For yderligere information om, hvorfor trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er blevet hævet, og hvordan truslen kommer til udtryk, og hvordan truslen kommer til udtryk, henvises til CFCS' trusselsvurdering "CFCS hæver trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL".

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    17. februar, 2023

Hent publikation