Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. En forudsætning for det digitale samfund er, at mennesker og maskiner kan kommunikere digitalt på en effektiv og sikker måde. Derfor er tilgængelighed, fortrolighed og integritet af teletjenesterne af kritisk betydning for samfundets funktion og sikkerhed.

 

Trusselsvurderingen sænker trusselsniveauet fra cyberspionage mod telesektoren fra HØJ til MIDDEL. CFCS vurderer, at den danske telesektor sandsynligvis ikke er et højt prioriteret angrebsmål på nuværende tidspunkt. Trusselsniveauet fra cyberaktivisme hæves fra LAV til MIDDEL. Det sker på baggrund af aktivistiske cyberangreb udført i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine og efterfølgende reaktioner på krigen.

 

Truslen fra cyberkriminalitet er fortsat MEGET HØJ, mens der er en LAV trussel fra destruktive cyberangreb. Der er INGEN trussel fra cyberterror.
Vurderingen har til formål at give beslutningstagere inden for telesektoren indsigt i de cybertrusler, som er rettet mod sektoren. Vurderingen har en tidshorisont på to år og afløser den tidligere trusselsvurdering fra 2019.

 

Trusselsvurderingen er opdateret igen i februar 2023 med en tilføjelse på baggrund af, at CFCS den 31. januar 2023 hævede det generelle trusselsniveau fra cyberaktivisme til HØJ. Den øvrige tekst er uændret.

Truslen fra destruktive cyberangreb

CFCS hævede niveauet for truslen fra destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL den 4. juni 2024. Teksten i denne trusselsvurdering er ikke blevet opdateret ud fra det ændrede trusselsniveau. Derfor vil kapitlet "Destruktive cyberangreb" ikke afspejle de gældende niveau.

 

For yderligere information om, hvorfor trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er blevet hævet, og hvordan truslen kommer til udtryk, og hvordan truslen kommer til udtryk, henvises til CFCS' trusselsvurdering "CFCS hæver trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL".

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    17. februar, 2023

Hent publikation