Netsikkerhedstjenesten har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos forsvaret og de virksomheder og statslige myndigheder, der er tilsluttet tjenestens såkaldte sensornet. Endvidere kan regioner, kommuner og private virksomheder, der varetager samfundsvigtige funktioner, efter anmodning blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten.

Situationscenteret monitorerer Center for Cybersikkerheds sensornetværk, som har til opgave at opdage cybertrusler mod de tilsluttede virksomheder og myndigheder. Læs mere om situationscenterets opgaver.

Omdrejningspunktet for netsikkerhedstjenestens arbejde er ikke almindelige cybertrusler og simple angreb – dem skal myndighederne og virksomhederne i første omgang selv skal forholde sig til.

Netsikkerhedstjenestens indsats fokuserer på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, eller cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad.

Lov om Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerheds arbejde er reguleret af Lov om Center for Cybersikkerhed. Loven blev senest opdateret i juni 2019.

Bekendtgørelse nr. 836 af 7. august 2019 af lov om Center for Cybersikkerhed

Sidst opdateret 18. august, 2020 - Kl. 12.00