Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed hjælper myndigheder og virksomheder med at ruste sig mod de trusler, der følger med digitaliseringen. CFCS rådgiver om truslerne og om de organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er med til at øge sikkerheden. Når uheldet er ude, kan myndigheder og virksomheder, der beskæftiger sig med samfundsvigtige opgaver, kontakte CFCS' Situationscenter.

Lov om Center for Cybersikkerhed

Her kan du læse om Center for Cybersikkerheds opgave med drift af netsikkerhedstjenesten, der er reguleret af Lov om Center for Cybersikkerhed.

Ledelse og organisation

Om CFCS' organisation og ledelse.

CFCS beretning

Center for Cybersikkerhed udgiver hvert år en årsberetning, der opsummerer centrerets aktiviteter i det forgangne år.

Telemyndighed

Center for Cybersikkerhed er myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet. Det betyder, at centeret blandt andet fører tilsyn på området, ligesom centeret også rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab.

Forsvarets Efterretningstjeneste

Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, men opererer på sit eget lovgrundlag.

Cybersikkerhedsråd

Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen.  Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.