Lastbiler på motorvej

Der er en væsentlig trussel mod den danske transportsektor. Truslen kommer især fra cyberkriminalitet, hvor trusselsniveauet er MEGET HØJ. Truslen kan i værste fald påvirke driften og svække kundernes tillid.

 

Transportsektoren er også udsat for en MEGET HØJ trussel fra cyberspionage. Cyberspionage er særligt rettet mod organisationer inden for luftfart og havne. Truslen fra cyberspionage mod jernbanesektoren er fortsat HØJ.

 

Destruktive cyberangreb og cyberaktivisme udgør en LAV trussel mod sektoren, mens truslen fra cyberterror er INGEN.

Truslen fra destruktive cyberangreb

CFCS hævede niveauet for truslen fra destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL den 4. juni 2024. Teksten i denne trusselsvurdering er ikke blevet opdateret ud fra det ændrede trusselsniveau. Derfor vil kapitlet "Destruktive cyberangreb" ikke afspejle de gældende niveau.

 

For yderligere information om, hvorfor trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er blevet hævet, og hvordan truslen kommer til udtryk, og hvordan truslen kommer til udtryk, henvises til CFCS' trusselsvurdering "CFCS hæver trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL".

I takt med at den teknologiske udvikling gør transportsektoren mere afhængig af digitale løsninger, opstår nye angrebsflader for hackere. Biler, fly og toge er i stigende grad forbundet til eller styret af it-systemer, hvilket hackere i værste fald kan udnytte til at påvirke tilgængeligheden af eller sikkerheden omkring land- og lufttransport.

 

Trusselsvurderingen er rettet til myndigheder og virksomheder i transportsektoren, der leverer land- og lufttransport af personer og gods i Danmark.

 

Trusselsvurderingen genudgives i august 2021 med et opdateret kapitel om cyberspionage. Trusselsniveauet for cyberspionage er hævet fra HØJ til MEGET HØJ. Der er derudover foretaget mindre redaktionelle ændringer i de øvrige kapitler.

 

Tidligere er trusselsvurderingen blevet opdateret i juni 2020 med ændringer i kapitlerne om cyberaktivisme og cyberterror som følge af ændrede trusselsniveauer i den årlige nationale trusselsvurdering ”Cybertruslen mod Danmark” udgivet i 2020. I lighed med den nationale vurdering er destruktive cyberangreb tilføjet et trusselsniveau.

 

Trusselsvurderingen er opdateret i juni 2022, så den afspejler det generelle trusselsniveau for cyberaktivisme, som blev hævet 18. maj 2022. Den øvrige tekst er uændret.

 

Trusselsvurderingen er opdateret igen i februar 2023 med en tilføjelse på baggrund af, at CFCS den 31. januar 2023 hævede det generelle trusselsniveau fra cyberaktivisme til HØJ. Den øvrige tekst er uændret.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    17. februar, 2023

Hent publikation