Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen. Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed varetager det offentlige formandskab. Den private formand udpeges af det offentlige formandskab blandt rådets medlemmer og præsenteres på første møde i Cybersikkerhedsrådet i 2022.

Cybersikkerhedsrådet har følgende arbejdsområder:

 • Bidrage strategisk til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.
 • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter f.eks. gennem relevante netværk og konferencer.
 • Bidrage strategisk til udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning.
 • Bidrage til den danske indsats i forbindelse med ENISA’s årlige ”cyber security month” i oktober.

Cybersikkerhedsrådet består af 20 medlemmer, som er udpeget for en toårig periode fra 2022-2023.

Medlemmer:

 • Formand: Thomas Flarup, chef for Center for Cybersikkerhed
 • Formand: Tanja Franck, direktør, Digitaliseringsstyrelsen
 • Formand: Per Olsen, Business Security Officer (Chief Security Officer), Telenor
 • Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Morten Duus, afdelingschef, Justitsministeriet
 • Klaus Larsen, it-direktør, Region Nordjylland
 • Jesper R. Jespersen, it-sikkerhedschef, Aura Energi
 • Line Munkholm Haukrogh, EVP, Chief Strategy Officer, Danske Bank
 • Lone Dransfeldt Christensen, Head of Offensive Security Services, Dubex
 • Niklas Høegh-Guldberg, Consulting Partner Nordics - Cybersecurity & Risk Services, Wipro 
 • Bjarke Alling, chefkonsulent, D-mærket
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
 • Christian D. Jensen, lektor, DTU
 • Henrik Larsen, chef, DKCERT
 • Christian Wernberg-Tougaard, Director, Tech Risk Leader, Mastercard Payment Services
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
 • Thomas Kristmar, Director, PWC
 • Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed, Aalborg Universitet

Rådet kan efter behov nedsætte følge- eller arbejdsgrupper. Rådet sekretariatsbetjenes af et tværministerielt sekretariat med medarbejdere fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen.

Kontakt

Afdeling for Strategi, Formidling og EU.

 

E-mail: policy@cfcs.dk

Kontaktperson: Josefine Boolsen

 

E-mail: josboo@digst.dk

Sidst opdateret 14. november, 2023 - Kl. 14.35