Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen.  Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed varetager på skift det offentlige formandskab. Bjarke Alling, Koncerndirektør i softwarevirksomheden Liga ApS, varetager det private
formandskab.

Cybersikkerhedsrådet har følgende arbejdsområder:

 • Rådgivning til udvikling af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Konkret kan rådet f.eks. gennemføre analyser, der kan danne baggrund for prioritering af igangsatte eller eventuelt kommende initiativer.
 • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning på strategisk niveau f.eks. gennem relevante publikationer, netværk og konferencer samt bidrag til videndeling i forhold til information om trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter.
 • Undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning.
 • Bidrage til den nationale cybersikkerhedsmåned i forbindelse med ENISA's (European Union Agency for Network and Information Security) årlige ”Cybersecurity Month” i oktober samt bidrage til en årlig awareness-kampagne rettet mod borgerne.

Rådet har et delt offentligt og privat formandskab og består af i alt 20 medlemmer. Rådet blev nedsat i december 2019.

Medlemmer:

 • Tanja Franck, direktør, Digitaliseringsstyrelsen (formand for offentlig sektor)
 • Center for Cybersikkerhed (formand for offentlig sektor)
 • Bjarke Alling, Koncerndirektør, Liga ApS (formand for privat sektor)
 • Søren Maigaard, Chief Excecutive Officer, EnergiCERT
 • Jesper R. Jespersen, IT-sikkerhedschef, Aura Energi
 • Jan Steen Olsen, Vice President og Chief Technical Officer, Danske Bank
 • René Rasmussen, Vice President, Global IT, Coloplast A/S
 • Marianne Horstmann, Civilingeniør
 • Rune Keldsen, Chief Technology Officer, DFDS A/S 
 • Georg Dam Steffensen, universitetsdirektør, ITU
 • Peter Bruun Nielsen, vicedirektør for IT, Aarhus Universitet
 • Christian D. Jensen, lektor på DTU
 • Henrik Larsen, chef, DKCERT
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
 • Christian Wernberg-Tougaard, Head of Cyber, Compliance and Risk, KPMG Denmark
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
 • Thomas Kristmar, Senior Manager, KPMG
 • Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Charlotte Münter, afdelingschef, Justitsministeriet

Medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021. Rådet kan efter behov nedsætte følge- eller arbejdsgrupper. Rådet sekretariatsbetjenes af et tværministerielt sekretariat med medarbejdere fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen.

Sidst opdateret 1. november, 2021 - Kl. 14.50