Europa og verden står i en ny sikkerhedspolitisk situation som resultat af Ruslands invasion af Ukraine. Krigen ser ud til at blive langvarig og vil være central for udviklingen i forholdet mellem Rusland og Vesten og dermed også Danmark. Det er i det lys, at vi skal forstå det aktuelle trusselsbillede – også i det digitale domæne.

Trusselsbilledet udvikler sig hele tiden, og selvom de fleste cyberangreb stadig bliver udført uden sammenhæng til situationen i Ukraine, er det i dén ramme, mange nu forstår verden.

CFCS’ trusselsvurderinger er opdelt i forskellige formålskategorier – cyberspionage, cyberkriminalitet, cyberaktivisme, destruktive cyberangreb og cyberterror.

Truslen fra cyberspionage mod Danmark er MEGET HØJ. Truslen er koncentreret om udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold såsom Arktis, NATO og EU, selvom også kritisk infrastruktur er udsat for truslen.

Cyberspionage kan underminere danske interesser, både politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Det er sandsynligt, at fremmede stater benytter cyberspionage som forberedelse af destruktive cyberangreb.

Truslen fra cyberkriminalitet mod Danmark er fortsat MEGET HØJ. Velorganiserede ransomware-grupper går efter alle dele af samfundet.

CFCS vurderer, at langt de fleste cyberkriminelle fortsat er økonomisk motiverede, arbejder opportunistisk og er uafhængige af stater.

Truslen fra cyberaktivisme mod Danmark er HØJ. Det er sandsynligt, at danske virksomheder og myndigheder vil blive ramt af aktivistiske cyberangreb på kort sigt. Pro-russiske cyberaktivister har et højt aktivitetsniveau mod NATO-lande, herunder Danmark, og har i stigende grad formaliseret deres angrebsmodus og
forøget deres kapacitet.

Truslen fra destruktive cyberangreb er LAV. Det er mindre sandsynligt, at fremmede stater på nuværende tidspunkt har til hensigt at udføre destruktive cyberangreb mod Danmark. CFCS vurderer dog, at hackergrupper tilknyttet
fremmede stater forbereder sig for at kunne udføre destruktive angreb med kort varsel.

Truslen fra destruktive cyberangreb

CFCS hævede niveauet for truslen fra destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL den 4. juni 2024. Teksten i denne trusselsvurdering er ikke blevet opdateret ud fra det ændrede trusselsniveau. Derfor vil kapitlet "Destruktive cyberangreb" ikke afspejle de gældende niveau.

 

For yderligere information om, hvorfor trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er blevet hævet, og hvordan truslen kommer til udtryk, og hvordan truslen kommer til udtryk, henvises til CFCS' trusselsvurdering "CFCS hæver trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL".


Danske organisationer, der har aktiviteter i Ukraine eller leverer produkter og tjenester relateret til krigen i Ukraine, kan være udsat for en højere risiko for at blive ramt af et destruktivt cyberangreb eller følgevirkningerne af et angreb, der er rettet mod Ukraine.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    8. maj, 2023

Hent publikation