Center for Cybersikkerhed har som en del af forsvarsforliget 2018-2023 og den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018 fået til opgave at oprette et cybersituationscenter. Dette situationscenter skal i løbet af forsvarsforligsperioden udvides til døgnbemanding året rundt. Denne kapacitet forventes opnået ultimo 2020.

Situationscenteret har følgende hovedopgaver:

Situationscenteret fungerer som nationalt kontaktpunkt i forhold til EU’s NIS-direktiv. De omfattede virksomheder indberetter til de relevante myndigheder via den fælles portal på Virk.dk.

Situationscenteret skal opbygge et nationalt cybersituationsbillede. Det sker i tæt samarbejde med offentlige myndigheder, forsvaret og virksomheder i de seks samfundsvigtige sektorer: Tele, energi, transport, sundhed, søfart og finans. Situationsbilledet skal give en samlet forståelse af og et overblik over aktuelle cybertrusler mod Danmark på baggrund af Center for Cybersikkerheds akkumulerede viden fra egne og samarbejdspartneres kilder i ind- og udland.

Situationscenteret monitorerer Center for Cybersikkerheds sensornetværk, som har til opgave at opdage cybertrusler mod de tilsluttede virksomheder og myndigheder.

I forbindelse med væsentlige cyberangreb, aktuelle cybertrusler eller it-sikkerhedshændelser, som kan have interesse og relevans for en bred eller en begrænset kreds af myndigheder, virksomheder og andre, vil situationscenteret udsende varsler, som kan indeholde konkrete tekniske anbefalinger i forbindelse med en aktuel trussel. Situationscenteret vil også kunne informere generelt om cybersikkerhed i forhold til det aktuelle situationsbillede.

Sidst opdateret 18. august, 2020 - Kl. 12.16