Mobiltelefon, FOTO: PK Studio/Shutterstock

Da COVID-19 i marts 2020 lukkede det meste af Danmark og resten af verden ned, skulle mange organisationer med kort varsel omstille sig til at arbejde virtuelt. Distancearbejde har mange steder vist sig at være en gevinst, og mange organisationer vil sandsynligvis også ”post-COVID-19” benytte sig af distancearbejde i langt højere grad end tidligere.

 

Center for Cybersikkerhed har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet to vejledninger, der kan hjælpe organisationer med både at opdatere sikkerhedspolitikkerne og øge medarbejdernes sikkerhedsbevidsthed. Derudover har Center for Cybersikkerhed udgivet en vejledning om sikkerhed på de platforme, der bruges til virtuelle møder.

 

Sikkerhedspolitikker

God kultur ved distancearbejde

Råd om sikkerhed på virtuelle mødeplatforme

 

Men den hurtige omstilling og det øgede distancearbejde har også vist, at der nogle steder er svagheder ved denne nye arbejdspraksis. Således viser en analyse om offentligt ansattes informationssikkerhed, at en betydelig del af ansatte i den offentlige sektor ikke altid efterlever god sikkerhedsmæssig praksis ved distancearbejde: Lige under en fjerdedel bruger privat udstyr til hjemmearbejde, en tredjedel benytter ikke de tjenester, arbejdspladsen stiller til rådighed og mere en end tredjedel af de ansatte transporterer arbejdsrelaterede sensitive oplysninger rundt uden for arbejdet.

 

Derfor er der behov for, at organisationen genbesøger sine sikkerhedspolitikker og retningslinjer. Dels for at sikre, at de faktisk understøtter denne måde at arbejde på og dels for at sikre, at organisationen får adresseret de særlige risici, der kan være forbundet med distancearbejde.

 

Samtidig skal organisationens medarbejdere være opmærksomme på, at man på baggrund af de ændrede arbejdsformer i visse tilfælde bør tilpasse sine arbejdsrutiner og adfærd. Dette adresseres i ”God kultur ved distancearbejde”, der indeholder en række konkrete råd målrettet den enkelte medarbejder.

 

De fleste organisationer har længe benyttet sig af virtuelle mødeplatforme. Restriktionerne i forbindelse med Covid-19 og begrænsningen af fysiske møder har imidlertid medført en stor stigning i behovet for at mødes virtuelt. Og derfor også et øget behov for at sætte fokus på sikkerhed på virtuelle platforme.

Sidst opdateret 29. januar, 2021 - Kl. 17.30