Containere lastes ved container terminal på en havn (FOTO: Shutterstock/MOLPIX)

(FOTO: Shutterstock/MOLPIX)

Trusselsvurderingen beskriver den cybertrussel, der er rettet imod havne og logistikvirksomheder i Danmark. Vurderingen tager afsæt i analyser af danske og internationale eksempler på cyberangreb mod havne og logistikvirksomheder. Det sammenholdes med viden om trusselsaktørers kapacitet og intention. Trusselsvurderingen er udarbejdet bl.a. på baggrund af dialog med flere havne og logistikvirksomheder i Danmark.  

Den største trussel mod havne og logistikvirksomheder i Danmark er cyberspionage og cyberkriminalitet. Her udgør cyberspionage en alvorlig trussel, da havne og logistikvirksomheder kan være i besiddelse af kritiske informationer, ikke kun for samfundet men også for Forsvaret. Det kan derfor medføre, at fremmede stater får adgang til informationer af sikkerhedspolitisk betydning for Danmark.

Derudover udgør cyberkriminalitet en alvorlig trussel for havne og logistikvirksomheder i Danmark. Her er ransomware den mest alvorlige trussel, da ransomware-angreb fortsat er en udbredt angrebsmetode på tværs af de samfundsvigtige sektorer. Et ransomware-angreb kan desuden få store økonomiske konsekvenser for de danske havne og logistikvirksomheder, derudover kan angreb også i yderste tilfælde forstyrre leveringen af samfundsvigtige ydelser.

Trusselsvurderingen gælder for alle erhvervshavne i Danmark, uanset ejerforhold. Logistikvirksomheder er virksomheder, hvis kerneforretning er at fragte gods og varer for kunder. Vurderingen omfatter ikke den trussel, der er imod de anvendte transportmidler f.eks. fly, toge og lastbiler, men udelukkende imod logistikvirksomhederne og deres systemer. Søfart er ikke medtaget i trusselsvurderingen, da søfart behandles som en selvstændig sektor af danske myndigheder.

Vurderingen tager udgangspunkt i det aktuelle trusselsbillede og har en varslingshorisont på op til to år. Da cybertruslen er dynamisk, kan trusselsbilledet på nogle områder ændre sig pludseligt. 

Truslen fra destruktive cyberangreb

CFCS hævede niveauet for truslen fra destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL den 4. juni 2024. Teksten i denne trusselsvurdering er ikke blevet opdateret ud fra det ændrede trusselsniveau. Derfor vil kapitlet "Destruktive cyberangreb" ikke afspejle de gældende niveau.

 

For yderligere information om, hvorfor trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er blevet hævet, og hvordan truslen kommer til udtryk, og hvordan truslen kommer til udtryk, henvises til CFCS' trusselsvurdering "CFCS hæver trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra LAV til MIDDEL".

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    21. april, 2023

Hent publikation