Trusselsvurderingen er lavet for at orientere myndigheder og rederier i sektoren om karakteren og styrken af de forskellige cybertrusler, således at sektoren får et grundlag at beskytte skibene ud fra.   

 

Den samlede cybertrussel mod danske skibes operationelle systemer er HØJ. Trusselsvurderingen gennemgår de forskellige trusselstyper og giver eksempler på angreb.

 

Systemerne trues især af finansielt motiverede cyberkriminelle. Angrebene sker ikke målrettet de operationelle systemer, men hackerne er opportunistiske og angriber gerne systemerne, hvis de kan nå ind til dem.

 

Individuelle hackere truer desuden de operationelle systemer af nysgerrighed eller teknisk interesse. Uanset forskelle i motivationen kan trusselsaktørerne udnytte kompromitterede udstyrsleverandører som trædesten til at angribe systemerne ude på skibene.

 

Vurderingen beskriver også truslen fra destruktive cyberangreb fra statslige aktører og hvilke faktorer, der påvirker sandsynligheden for at blive ramt af denne trussel.

 

Vurderingen supplerer CFCS’s generelle vurdering af cybertruslen mod søfart.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    5. marts, 2020

Hent publikation