Trusselsvurderingen beskriver, hvordan veletablerede samarbejdsrelationer, arbejdsdeling og udveksling af tjenester i det kriminelle miljø bidrager til den meget høje trussel fra cyberkriminalitet i almindelighed og målrettede ransomware-angreb i særdeleshed.

Samarbejde og udveksling af tjenester indbyrdes under markedslignende vilkår kaldet Crime-as-a-Service, giver kriminelle mulighed for mod betaling at anskaffe sig adgange, værktøjer og infrastruktur, som de bruger i cyberangreb, frem for at udvikle det selv.

Samarbejdet øger specialiseringen og effektiviteten i det cyberkriminelle miljø, hvilket skaber robuste og organiserede forsyningskæder, der blandt andet understøtter målrettede ransomware-angreb. Samtidig sænker det barren for, hvem der kan udføre cyberangreb, idet kravene til den enkelte kriminelles it-kompetencer bliver mindre, når man kan købe sig til den malware eller de tjenester, som man ikke selv har mulighed for eller evner til at udføre.

Vurderingen skal give beslutningstagere en nuanceret forståelse af den meget høje trussel, som cyberkriminalitet udgør mod danske myndigheder og virksomheder.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    27. oktober, 2020

Hent publikation