Motorvejskryds vest for København (FOTO: Drone Rune)
Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi hjælper danske myndigheder og virksomheder med at forebygge, imødegå og beskytte sig mod cyberangreb. 

Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed hjælper myndigheder og virksomheder med at ruste sig mod de trusler, der følger med digitaliseringen. CFCS rådgiver om truslerne og om de organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er med til at øge sikkerheden. Når uheldet er ude, kan myndigheder og virksomheder, der beskæftiger sig med samfundsvigtige opgaver, kontakte CFCS' Situationscenter.

Internet of Things

Den teknologiske udvikling har medført en stigning i nye typer enheder, som forbindes til internettet (IoT-enheder). Brugen af IoT-enheder har mange fordele, men indebærer også en sikkerhedsrisiko, som virksomheder og myndigheder skal forholde sig til.

DDoS-angreb

Enhver organisation, der er synlig og tilgængelig på internettet, er et potentielt mål for DDoS-angreb. Det er derfor vigtigt at tage de rette forholdsregler for at beskytte sig mod denne type af cyberangreb.

Ransomware

Målrettede ransomware-angreb er en trussel, der kan ramme alle organisationer. CFCS har udgivet en trusselsvurdering, en undersøgelsesrapport og en vejledning, der giver råd om at håndtere truslen fra ransomware.

Ramt af en hændelse?

Er jeres myndighed eller virksomhed en del af Danmarks samfundsvigtige infrastruktur, og er I ramt af en sikkerhedshændelse, kan I kontakte CFCS på mail cert@cert.cfcs.dk eller døgnet rundt på telefon 3332 5580 (spørg efter situationscenteret).

Husk at der kan være krav om, at I underretter CFCS om hændelsen. CFCS modtager også gerne frivillige underretninger. Det kan give os værdifuld viden. 

 

Phishing

Rigtig mange mennesker har på arbejdet eller privat oplevet at modtage e-mails, der ikke helt var, hvad de udgav sig for. Falske e-mails, som har til formål at manipulere os til at videregive personlige oplysninger, klikke på links til skadelige hjemmesider eller vedhæftede filer med malware, kaldes phishing.

Cybersikkerhedsråd

Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen.  Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.