Der er en alvorlig cybertrussel mod sundhedssektoren i Danmark. Det har der været siden Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgav sin første trusselsvurdering for sektoren i 2018.

Det betyder ikke, at trusselsbilledet er uændret. Siden den første trusselsvurdering udkom, er trusselsbilledet kun blevet mere komplekst. Det skyldes blandt andet, at de ondsindede aktører hele tiden udvikler sig i forhold til både organisering og metoder. Selvom trusselsniveauerne i dette produkt er de samme som for Danmark generelt,
er de specifikt baseret på en analyse af trusselsbilledet for sundhedssektoren.

Formålet med denne trusselsvurdering er at beskrive cybertruslen rettet mod den danske sundhedssektor. Vurderingen kan styrke risikoejeres forståelse af cybertruslen og bl.a. indgå som en del af grundlaget for risikovurderingsarbejdet i sektoren.

Vurderingen erstatter ”Cybertruslen mod sundhedssektoren”, der blev udgivet i 2018 og løbende er blevet opdateret.

 

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    8. maj, 2024

Hent publikation