Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgiver og opdaterer løbende vejledninger, som myndigheder og virksomheder kan anvende som pejlemærke til at tilrettelægge deres forebyggende indsats.

Teknik

Cybersikkerhed handler ikke kun om teknik, men tekniske tiltag er et vigtigt element. Med den rigtige opsætning af it-infrastrukturen bliver det sværere for hackeren at slippe uset ind.

Logning

Center for Cybersikkerhed har udgivet en undersøgelsesrapport, en vejledning og en række nationale anbefalinger om logning.

Adfærd

Vi har som mennesker også en vigtig rolle at spille inden for cybersikkerhed. Vores adfærd kan hjælpe med at beskytte it-systemerne, og omvendt kan vores uforsigtighed risikere at føre til kompromittering af følsomme data.

Cloud og leverandører

Center for Cybersikkerhed har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen udgivet vejledninger, der hjælper myndigheder og virksomheder med sikker anvendelse af cloud og håndtering af leverandørforhold.

Ransomware

Målrettede ransomware-angreb er en trussel, der kan ramme alle organisationer. CFCS har udgivet en trusselsvurdering, en undersøgelsesrapport og en vejledning, der giver råd om at håndtere truslen fra ransomware.

Vejledninger fra partnere