Italienske F-35 kampfly ser fra dansk Challenger.

Italienske F-35-fly fotograferet fra ét af Forsvarets Challenger-fly. FOTO: Forsvaret.

Formålet med denne vurdering er at informere beslutningstagere i
forsvarsindustrien i Danmark om cybertruslen. Vurderingen er udarbejdet i dialog med Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark
(FAD).

Vurderingen af cybertruslen er opdelt i trusler fra cyberangreb, der understøtter spionage, kriminalitet, aktivisme og terrorisme samt destruktive cyberangreb.

Forsvarsindustrien defineres i denne vurdering til at gælde virksomheder, der producerer udstyr og komponenter til systemer og platforme
anvendt til militære formål.

Da mange komponenter og teknologier anvendt i sådanne systemer og
platforme bruges til både civile og militære formål, såkaldt dual-use, er
der ofte et overlap mellem forsvarsindustrien og andre industrier og
sektorer.

Dette overlap betyder, at truslen mod forsvarsindustrien hænger sammen med truslen fra overlappende industrier, da cyberspionage mod
eksempelvis en international forsvarsindustrikoncern kan blive rettet mod et dansk datterselskab, eller at cyberspionage mod teknologier med dual-use egenskaber kan ramme såvel civile som militære producenter.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    23. juni, 2020

Hent publikation