Sikkerhedsbehovet ved anvendelse af mobile enheder afhænger af, hvem man er, og hvilke trusler, man står over for. Ikke alle har samme risiko. Jo mere interessante eller følsomme oplysninger man har adgang til, desto større risiko er man udsat for.

Vejledningen indeholder 15 basale råd til, hvordan sikkerheden kan øges ved brug af mobile enheder. Den beskriver en række organisatoriske, tekniske og adfærdsmæssige tiltag, der kan styrke mobilsikkerheden omkring den enkelte brugeres anvendelse.

For hvert råd benyttes tre niveauer: god, bedre og bedst, der bør implementeres i henhold til organisationens risikovurdering. Nogle råd er direkte henvendt til brugeren og relateret til adfærd og simpel opsætning af den mobile enhed. Andre kræver inddragelse af organisationens IT afdeling.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed og PET

  • Udgivelsesdato

    14. november, 2018

Hent publikation