Domæner og navnetjenester hjælper os til at finde den rette hjemmeside og sikrer, at vores e-mails kan finde vej til modtagerens postkasse. Hvis en ondsindet aktør får kontrol over et domæne eller manipulerer med navneopslagsprocessen, kan vi dog ledes på afveje og blive udsat for eksempelvis malware eller phishingangreb. Det kan også have store økonomiske eller politiske konsekvenser hvis en virksomhed eller myndighed bliver udsat for DNS-baserede angreb, som påvirker deres evne til at kommunikere på internettet.

 

Denne vejledning giver en række anbefalinger, der hjælper organisationer med at håndtere deres domæner på sikker vis. Vejledningen er opdelt i to hovedafsnit, rettet til hver sin målgruppe. En række råd til it-ledelsen om administration af organisationens domæner og en række råd til it-afdelingen om navneserverdesign og DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Aktivering af DNSSEC er et krav for statslige myndigheder og en god idé for alle domæneejere.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    14. oktober, 2022

Hent publikation