Vejledningen ”Cybersikkerhed på rejsen” er delt i to, hvor den første del er den primære, der fokuserer på organisationens og ledelsens ansvar for, at medarbejdere kan arbejde sikkert, når de rejser i arbejdsregi. I denne del anbefales det, at organisationen har en rejsepolitik, der er baseret på en risikovurdering, og at der afsættes passende ressourcer til sikring af data og information. Vejledningen indeholder også forslag til, hvordan organisationen kan understøtte informationssikkerhed på forretningsrejser. Blandt andet spiller it-afdelingen en central rolle i implementeringen af ledelsens retningslinjer, da it-afdelingen bør være klar til at bistå med råd og vejledning før, under og efter rejsen i sikker brug af de it-løsninger, som der er behov for at have adgang til.

Den anden del indeholder en række konkrete råd og anbefalinger til medarbejdere om sikker adfærd, særligt under rejser i udlandet, samt hvordan medbragt it-udstyr skal anvendes på en sikker måde.

Alle, herunder medarbejdere og ledelsen, som rejser i arbejdsøjemed, har således et ansvar for at udøve sikker adfærd og anvende det medbragte it-udstyr på en forsvarlig måde.

Vejledningen er målrettet organisationer og medarbejdere, der arbejder med beskyttelsesværdige informationer. Vejledningen til medarbejdere er udarbejdet i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET).