Vejledningen indeholder råd til sikker brug af it-udstyr under rejser i udlandet, særligt i lande, hvor der kan formodes at foregå indsamling af kommercielle og beskyttelsesværdige oplysninger fra digitale enheder og netværk.

Vejledningen henvender sig primært til statslige myndigheder, virksomheder med kommercielt beskyttelsesværdige informationer, samt deres medarbejdere, som rejser i tjenesteligt ærinde. Andre vil dog også kunne drage nytte af vejledningen, da niveauet for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger altid bør afpasses den specifikke rejses formål og det eventuelle trusselsbillede i forhold til cyberangreb.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    8. juli, 2015

Hent publikation