Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed har udgivet en vejledning om anvendelse af cloudteknologier i offentlige myndigheder, som kan guide myndigheder i at kunne anvende denne teknologi. Vejledningen har til formål at understøtte en beslutningsproces om, hvornår cloudservices kan anvendes, således at offentlige myndigheder ikke oplever usikkerhed som en selvstændig barriere for brugen af cloudservices.

Anvendelsen af cloud-services kan i mange situationer være attraktiv for danske myndigheder til udvikling og drift af it-løsninger Men anvendelse af cloudservices forudsætter, at myndighederne foretager en række forretningsmæssige, juridiske og informationssikkerhedsmæssige afklaringer forud for anvendelsen.

Vejledningen gennemgår, hvad cloud er og hvad de mest udbredte service- og leverancemodeller indebærer. Efter at have etableret en forståelse af hvad cloud er, og hvorfor det kan være en god ide at anvende teknologien, kaster vejledningen lys over de centrale juridiske spørgsmål og hvordan man kan forholde sig til informationssikkerhed, når man rykker sin applikation til skyen.

  • Udgiver

    Digitaliseringsstyrelsen og CFCS

  • Udgivelsesdato

    29. juli, 2020

Hent publikation