Denne vejledning beskriver syv skridt til at opnå bedre sikkerhed i
digitale overvågnings- og styringssystemer. Skridtene er beskrevet
generelt, så den enkelte kan omsætte rådene til konkrete handlinger
på baggrund af kendskabet til egne systemer, netværk og
organisation.

Industrikontrolsystemer er digitale systemer, der overvåger og styrer den fysiske verden. Systermerne findes i mange afarter, da de typisk bygges og sammensættes til specifikke formål. Nogle bruges til at styre et kraftværk eller et skib, mens andre overvåger spændingen i en el-ledning eller temperaturen på en togskinne.

Eftersom fysiske anlæg ofte er bygget til at blive brugt i mange år, og de digitale komponenter som regel er specialdesignet til at betjene de specifikke fysiske anlæg, lever komponenter i digitale industrikontrolsystemer betydeligt længere end andre digitale systemer. Løbende ændringer i såvel de specifikke komponenter som sammensætningen i systemerne bevirker, at industrikontrolsystemer ofte er sammensat af mange forskellige komponenter i de enkelte organisationer.  At vedligeholde og håndtere et industrikontrolsystem sikkert, er derfor ofte et spørgsmål om at sammensætte systemet på en hensigtsmæssig måde.

Denne vejledning beskriver syv skridt til at opnå bedre sikkerhed i digitale overvågnings- og styringssystemer. Skridtene er beskrevet generelt, så den enkelte kan omsætte rådene til konkrete handlinger på baggrund af kendskabet til egne systemer, netværk og organisation.