Truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod Danmark er MEGET HØJ.

 

Truslen fra cyberspionage er især rettet mod danske myndigheder, som har oplysninger, der er strategisk, politisk eller økonomisk værdifulde for fremmede stater. Visse stater udfører også cyberspionage mod danske virksomheder. Stater gør generelt mere for at skjule deres cyberspionage.

 

Cyberkriminalitet er et globalt fænomen, der også rammer danske myndigheder, virksomheder og borgere. Der er særligt en betydelig trussel fra cyberkriminalitet, der sigter mod at afpresse penge fra myndigheder, virksomheder og borgere.

 

Truslen fra cyberaktivisme er MIDDEL. Cyberaktivister retter sjældent fokus på danske myndigheder og virksomheder. Det er sandsynligt, at stater anvender visse cyberaktivistiske grupper som dække i forsøg på at påvirke meningsdannelsen i andre lande.

 

Truslen fra cyberterror er LAV.

 

Trusselsvurderingen belyser også, hvordan visse stater bruger cyberangreb til at styrke deres magtposition. Det gælder bl.a. anvendelsen af destruktive cyberangreb og hack og læk af politisk følsomt materiale.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    31. maj, 2018

Hent publikation