Cybertruslen er fortsat en alvorlig trussel mod Danmark. Truslen fra både cyberkriminalitet og cyberspionage er MEGET HØJ.

Truslen fra cyberkriminalitet er rettet mod alle i Danmark, og der er en stigende trussel fra målrettede ransomware-angreb mod danske myndigheder og virksomheder. Cyberkriminalitet koster ramte virksomheder i Danmark millioner og kan i værste fald ramme samfundsvigtige funktioner.

Samtidigt fortsætter blandt andet fremmede stater med at bruge cyberspionage. Center for Cybersikkerhed behandler løbende sager om forsøg på cyberspionage mod myndigheder og virksomheder i Danmark.

Som et lyspunkt er cybertruslen fra cyberaktivisme og cyberterror blevet nedjusteret. Det er en konsekvens af, truslen fra begge typer cyberangreb har været faldende.

Udnyttelsen af COVID-19 i cyberangreb udgør et nyt element i det samlede trusselsbillede, men udnyttelsen af pandemien har i sig selv ikke ændret den generelle trussel væsentligt.

Truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage er MEGET HØJ. Truslen fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme er LAV. Truslen fra cyberterror er INGEN.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    27. juni, 2020

Hent publikation