Truslen fra cyberspionage er MEGET HØJ. Cyberspionage mod offentlige og private mål udgør fortsat den alvorligste cybertrussel mod Danmark. Der er tale om en meget aktiv trussel mod danske interesser. Truslen kommer især fra fremmede stater.

 

Truslen fra cyberkriminalitet er MEGET HØJ. Truslen fra cyberkriminalitet er stigende i omfang og kompleksitet, bl.a. fra organiserede kriminelle. Cyberkriminelle ydelser sælges også via internettet. Ransomware og DDoS er blandt de mest benyttede angrebsmetoder.

 

Truslen fra cybreaktivisme er MIDDEL. Selvom kapaciteten er til stede, er der ikke mange eksempler på cyberaktivisme mod danske myndigheder og virksomheder. Truslen fra cyberterror er LAV.

 

Derudover beskriver vurderingen truslen fra destruktive cyberangreb. Samt udviklingstrends og metoder, der går på tværs af trusler og aktører.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    28. februar, 2017

Hent publikation