Dette er en arkiveret udgave af "Cybertruslen mod Danmark" fra 2021. Den seneste version af Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering af cybertruslen mod Danmark findes her: Cybertruslen mod Danmark

 

Truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage vurderes fortsat at være MEGET HØJ, og trusselsniveauerne er således uændrede i forhold til 2020. Truslen fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme er LAV. Truslen fra cyberterror er INGEN.

 

De forhold, som understøtter cybertruslen, ser ikke ud til at blive svækket i de kommende år. Flere konkrete hændelser og angrebsforsøg det seneste års tid understreger, hvorfor CFCS igen vurderer, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod Danmark ligger på det højeste mulige niveau på skalaen.

 

Selvom trusselsniveauerne ikke er ændrede siden sidste år, så kommer truslen til udtryk på forskellig vis fra år til år. Det er derfor ikke nok at kende et trusselsniveau for at kende truslen.

 

Cyberkriminelle har eksempelvis taget nye metoder i brug, der har medført større omkostninger og nye konsekvenser for deres ofre. Samtidigt har pandemien har ført til ændrede arbejdsforhold for mange medarbejdere. Det kan udfordre organisationernes it-sikkerhed, hvis hjemmearbejdspladser ikke sikres lige så godt som computere på arbejdspladsen.

 

Hackerne har dog langt fra vundet kampen om det digitale domæne. I takt med at cybersikkerhed indtager en mere central plads hos organisationer, virksomheder og myndigheder, vil robustheden stige. Det mindsker risikoen for cyberangreb med alvorlige konsekvenser.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    7. juni, 2021

Hent publikation