Truslen fra cyberspionage er MEGET HØJ. Truslen er særligt rettet mod de dele af staten, der beskæftiger sig med udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Stater spionerer også mod myndigheder og virksomheder, der har viden, der kan styrke den fremmede stats økonomi eller position i verden. Hver sektor har forskellige typer viden, som fremmede stater har interesse i. Flere stater forsøger at udføre cyberspionage mod danske interesser, og det er en udvikling, der fortsætter, i takt med at flere stater opbygger og udvikler deres cyberkapaciteter.

 

Truslen fra cyberkriminalitet er MEGET HØJ. Myndigheder og virksomheder i samtlige sektorer i Danmark kan forvente løbende at blive udsat for cyberkriminalitet. Visse typer cyberkriminalitet kan have alvorlige konsekvenser.

 

Cybertruslen fra cyberaktivisme er MIDDEL og truslen fra cyberterror er LAV.

 

Det er mindre sandsynligt, at fremmede stater har til hensigt at rette destruktive cyberangreb mod samfundsvigtig infrastruktur i Danmark på kort sigt.

 

Derudover beskriver trusselsvurderingen teknologiske udviklinger, såsom Internet of Things og kunstig intelligens, der vil åbne for en større angrebsflade for hackere. Der vil også være en øget risiko for, at cyberangreb kan medføre fysiske ødelæggelser, da enheder koblet til internettet i højere grad styrer fysiske systemer.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    25. marts, 2020

Hent publikation