(Denne trusselsvurdering er fra 2013, men er bevaret som historisk materiale. Du finder de aktuelle trusselsvurderinger fra CFCS under 'Cybertruslen')

"Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed vurderer, at kritisk infrastruktur i Danmark er et potentielt vigtigt strategisk mål for fremmede stater og ikke-statslige aktører. Dette vil ikke mindst være tilfældet i en konflikt mellem en stat med en udviklet cyberkapacitet og Danmark, eller en koalition af stater, hvor Danmark deltager.

Antallet af angrebsmål vil stige i takt med, at flere og flere styrings- og kontrolkomponenter i infrastrukturen opkobles til internettet.

Flere stater vil på kort til mellemlangt sigt tage højde for mulighederne for at angribe kritisk infrastruktur i deres planlægning af militære operationer."

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    5. november, 2013

Hent publikation