Herunder finder du links til relevant lovgivning i forhold til Center for Cybersikkerheds opgaver på teleområdet:

 

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.
Lov nr. 437 af 08/05/2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter

 

Lov om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur
Lov nr. 1156 af 08/06/2021 om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

 

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter
Bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter

 

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed i net og tjenester
Bekendtgørelse nr. 153 af 1/2/2021 om net- og informationssikkerhed

 

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester
Bekendtgørelse nr. 259 af 22. februar 2021 om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester

 

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed
Bekendtgørelse nr. 258 af 22. februar 2021 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed.

 

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på net- og informationssikkerhedsområdet
Bekendtgørelse nr. 260 af 22. februar 2021 om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på området for sikkerhed i net og tjenester

 

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.
Bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021 om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Sidst opdateret 9. marts, 2021 - Kl. 10.08