Adgang til sikker og pålidelig kommunikation er en forudsætning for et digitalt
samfund som det danske. Derfor indeholder denne cyber- og informationssikkerhedsstrategi – En sikrere teleinfrastruktur i Danmark – en række handlingsorienterede initiativer. Initiativer der både er baseret på kravene i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og udbydernes egen interesse i at skabe en mere robust teleinfrastruktur.

 

Brancheforeningerne Dansk Industri, Green Power Denmark, Teleindustrien,
IT-Branchen og Dansk Erhverv deltager i udviklingen og implementeringen af
strategien med Center for Cybersikkerhed som ansvarlig myndighed. Dermed sikres en bred forankring af strategien hos de væsentlige interessenter på teleområdet.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    4. oktober, 2022

Hent publikation