Hvert år udgiver Center for Cybersikkerhed (CFCS) en beretning, der beskriver centerets arbejde det foregående år med særligt fokus på centerets indsatser i forhold til forebyggelse, opdagelse og håndtering af sikkerhedshændelser.

2021 var endnu et år præget af COVID-19, hvilket indebar distancearbejde, men også en række omfangsrige cyberangreb, som rakte ud over landegrænser og satte cyberforsvar endnu højere på dagsordenen nationalt og internationalt fra SolarWinds-angrebet, der fortsat fyldte i 2021, til kritiske sårbarheder i Microsoft Exchange Server og opdagelsen af Log4j-sårbarheden i december.

Derudover bød 2021 på den politiske aftale fra juni om udmøntning af en cyberpulje på 500 mio. kr., som blandt andet pålægger CFCS at gennemføre en række tiltag, der skal styrke Danmarks cyberforsvar. I løbet af 2021 har CFCS desuden bidraget betydeligt med vores faglighed og indsigt i cybertruslen til regeringens nye, ambitiøse nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som blev lanceret i december 2021.

På de indre linjer har CFCS etableret en ny enhed, som skal være et videnscenter for sikkerhedsaspekter i den teknologiske udvikling. Enheden skal være på forkant med fremtidens teknologier gennem forskning og praktik – en viden, vi skal bruge, når vi rådgiver myndigheder og virksomheder. Udrulningen af CFCS’ sensornetværk er ligeledes fortsat i løbet af året i forbindelse med dækning og udbredelse hos myndigheder og virksomheder af samfundsvigtig karakter, og hvis formål er at opbygge og bidrage til det nationale cybersituationsoverblik samt give mulighed for omfattende varsling fra situationscenteret.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    11. august, 2022

Hent publikation