Hvert år udgiver Center for Cybersikkerhed (CFCS) en beretning, der beskriver centerets arbejde det foregående år med særligt fokus på centerets indsatser i forhold til forebyggelse, opdagelse og håndtering af sikkerhedshændelser.

 

Den altoverskyggende begivenhed i året 2022 var Ruslands invasion af Ukraine i februar. Med et stod Europa i en ny sikkerhedspolitisk situation, som på cyberområdet udmøntede sig i et trusselsbillede, der udviklede sig både hurtigt og uforudsigeligt.

 

I CFCS gav Ruslands invasion af Ukraine naturligt ekstra travlhed. I den usikre situation måtte vi, i tæt samarbejde med det øvrige FE, hele tiden sammenholde og efterprøve vores analyser af aktørernes intentioner og metoder ekstra nøje. Samtidig var der naturligvis en øget efterspørgsel på vores rådgivning om cyberforsvar og -beredskab fra både myndigheder og virksomheder.

 

I denne beretning kan du læse mere om, hvordan vi har arbejdet for et sikkert digitalt Danmark i 2022. Vi har lagt vægt på at gå så tæt på vores konkrete opgaver som muligt gennem interviews med tre medarbejdere, der både fortæller om deres opgaver og om, hvordan det er at arbejde i CFCS.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    15. november, 2023

Hent publikation