Hvert år udgiver Center for Cybersikkerhed (CFCS) en beretning, der beskriver centerets arbejde det foregående år med særligt fokus på centerets indsatser i forhold til forebyggelse, opdagelse og håndtering af sikkerhedshændelser.

 

2020 var et år, hvor COVID-19-pandemien fyldte en del i CFCS’ arbejde. Hackere forsøgte at udnytte COVID-19-pandemien ved at sende phishing-mails med COVID-19 som tema og oprette falske hjemmesider, der foregav at tilhøre sundhedssektoren. CFCS hjalp blandt andet med at finde falske hjemmesider mhp. nedtagning ved hosting-udbydere m.fl. samt varslede løbende og udgav gode råd om cybersikkerhed ved hjemmearbejde.

 

Derudover var 2020 præget af alvorlige ransomware-angreb og afsløringer af storstilede cyberspionagekampagner. Det mest omfattende cyberspionageangreb var kompromitteringen af tusinder af virksomheder verden over via software fra virksomheden SolarWinds. I Danmark havde flere myndigheder og virksomheder fået installeret en bagdør via softwaren, og CFCS var med til at undersøge, om denne bagdør var blevet udnyttet til at stjæle data.

 

Udover bred rådgivning og vejledning til myndigheder og virksomheder havde CFCS i 2020 blandt andet fokus på udrulningen af sensornetværket med en ny type sensor, der sættes op hos myndigheder og virksomheder af samfundsvigtig karakter for at skabe overblik over det aktuelle cybertrusselsbillede i Danmark. Overblikket skal give mulighed for omfattende varsling fra det nu døgnbemandede situationscenter. CFCS havde også fokus på arbejdet med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der skal øge ambitionsniveauet i de samfundskritiske sektorer og i de tværgående, nationale indsatser.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    29. juni, 2021

Hent publikation