(Denne trusselsvurdering er erstattet af en ny udgave: Cybertruslen mod luftfarten)

 

Trusselsvurderingen beskriver cybertruslen mod den danske luftfartssektor. Vurderingen analyserer dermed truslen mod danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter.

 

Vurderingen tager udgangspunkt i analyser af internationale eksempler
på cyberangreb mod lufthavne, flyselskaber, underleverandører og
myndigheder. Det sammenholdes med danske forhold og viden om
trusselsaktørers kapacitet og intention. Vurderingen er udarbejdet efter
dialog med organisationer i luftfartssektoren. CFCS har fortsat begrænset viden om konkrete angreb mod den danske luftfartssektor.

 

Trusselsvurderingen beskriver det aktuelle trusselsbillede på kort sigt,
som svarer til en varslingshorisont på op til to år. Da
cybertruslen er dynamisk, kan trusselsbilledet på nogle områder ændre
sig pludseligt, både generelt og specifikt for luftfartssektoren.

 

Målgruppen for trusselsvurderingen er ledelsen og it-medarbejdere i danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter.

  • Udgiver

    Center for cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    8. juni, 2020

Hent publikation