Skibe anvender i stigende grad digitale systemer til at støtte eller varetage kritiske operationer om bord, herunder navigation, kommunikation, maskinkontrol og lastsystemer, de såkaldte OT-systemer (Operationel Teknologi). Disse digitale systemer kan være sårbare over for trusler som hackerangreb, virus med videre, der kan påvirke den operationelle drift af skibe.

Digitale sårbarheder kan udnyttes via direkte forbindelse til internettet, via en
leverandør med ekstern adgang til systemerne eller ved, at besætningen overfører malware til de centrale systemer.

Cybersikkerheden kan styrkes ved at håndtere fire typer af sårbarheder: Manglende viden hos medarbejderne, uklar ansvarsfordeling, manglende processer og usikre tekniske forhold.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    3. april, 2020

Hent publikation