Med den anden nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS), som regeringen lancerede i 2018, fik de seks samfundskritiske sektorer (energi, tele, søfart, finans, transport og sundhed) til opgave at oprette decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS’er).

For at fremme samarbejdet og videndeling mellem enhederne og CFCS, samt på tværs af de seks DCIS’er, oprettede CFCS DCIS-forum. Forummet skal styrke relationsopbygning og netværk for DCIS-medarbejdere og understøtte løbende videndeling om relevante emner inden for cybersikkerhed.

Arbejdet i DCIS-forum er godt i gang, og derfor var det første møde i 2023 en glædelig anledning til at byde en lang række nye ansigter velkommen. Med regeringens nye cyber- og infomationssikkerhedsstrategi for 2022-2024 er gruppen af DCIS’er nemlig blevet væsentligt udvidet fra de oprindelige seks til hele 27. Det skyldes, at alle ministerområder med samfundsvigtige funktioner, der i væsentlig grad er it-understøttet, nu skal have hver sin DCIS med en operativ kapacitet.

Årets første møde i DCIS-forum havde derfor form af et kickoff-møde med fokus på at byde velkommen til de nye DCIS’er. Mødet indledtes med en præsentation af forummets nye format, som nu vil inkludere mindre netværksgrupper, hvor DCIS’er med tilsvarende opbygning, organisering og trusselsniveau har mulighed for at sparre og videndele med hinanden. Efter præsentationen delte DCIS’erne sig i mindre grupper for at drøfte det præsenterede format og afgive deres input.

Efter drøftelserne flyttede mødets fokus sig til de mange aktiviteter, der ligger foran DCIS’erne i 2023. Det er blandt andet CFCS’ uddannelse af DCIS-medarbejdere, som allerede løber af stablen i januar, samt opstarten af arbejdet med den årlige nationale beredskabsøvelse.