CFCS har opdateret sine teletekniske anbefalinger til 5G-operatører, og gjort dem tilgængelige, så de kan findes under ”Teleområdet” på www.cfcs.dk.

 

I opdateringen indgår blandt andet en tilføjelse af 63 nye anbefalinger.

 

De teletekniske anbefalinger er konkrete og handlingsrettede, og de baserer sig i vid udstrækning på ENISAS’s 5G Security Controls Matrix, som er resultatet af et løbende samarbejde mellem ENISA, EU-medlemsstaterne og europæiske teleselskaber.

 

Det handlingsrettede består blandt andet i, at operatøren selv kan efterprøve sin overensstemmelse med en given foranstaltning via dens EVIDENCE-afsnit.

 

I takt med at 5G udvikler sig, forventer CFCS, at de teletekniske anbefalinger bliver justeret efter behov, samt placeret på hjemmesiden med en ny versionsangivelse.

 

5G-operatører i Danmark er velkomne til at rette spørgsmål til CFCS omkring anbefalingerne.