Torsdag den 15. september var Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed samlet. Her orienterede Center for Cybersikkerheds (CFCS) chef, Thomas Flarup, om centerets øgede fokus på den virksomhedsrettede indsats og samspillet med den private sektor. Medlemmerne fik blandt andet mulighed for at stille spørgsmål til omfanget af det øgede fokus og dets effekt. Herefter præsenterede CFCS’ afdeling for Rådgivning og Standarder forummet for et nyt tiltag i form af et brugerpanel. Brugerpanelet har til formål at gå i dialog med centerets kunder og derved understøtte arbejdet med cyberresiliens.

CFCS’ afdeling for Cyberanalyse gav en opdatering på trusselsbilledet, herunder truslen fra cyberaktivistiske angreb. Trusselniveauet blev i maj i år hævet fra LAV til MIDDEL. Det er sket på baggrund af særligt pro-russiske cyberaktivistiske angreb mod vesteuropæiske NATO-lande.

Der blev ligeledes fulgt op på sidste mødes dagsordenspunkt, EU-direktivet om net- og informationssikkerhed (NIS2). NIS2 fylder meget hos virksomheder og myndigheder, hvorfor der var stor interesse for en drøftelse om direktivets omfang og initiativer, der skal implementeres inden for den nærmeste fremtid. Der blev ligeledes vendt krav til ledelser og bestyrelser med input fra medlemmerne.

Strategisk Samarbejdsforum
Strategisk Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren samt transport- og søfartssektoren.

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder CFCS, og forummets øvrige medlemmer kan bidrage med.