I takt med at samfundet digitaliseres mere og mere, opstår nye muligheder og fordele – men det medfører samtidig nye sårbarheder og dermed øgede krav til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed. Hvordan stiller det danske virksomheder og myndigheder? Hvilke udfordringer oplever de med hensyn til efterspørgsel efter kompetencer inden for området? Og hvilke tiltag og løsninger har de iværksat – som vi kan lære af?

Disse vigtige spørgsmål danner rammen, når Cybersikkerhedsrådet holder webinar tirsdag den 1. juni 2021, kl. 13.00-15.30. Mød blandt andre professor i cybersikkerhed, Jens Myrup Pedersen, der vil dele viden og erfaringer, set fra hans stol i uddannelsesverdenen og som landstræner for det danske landshold i cybersikkerhed.

Du kan også høre om konkrete virksomheder og myndigheders erfaringer med at opdyrke og tiltrække de rette cybersikkerhedskompetencer til deres organisationer. Webinaret afrundes med paneldebat, der sætter fokus på, hvordan erfaringer og løsninger kan udbredes og udnyttes. Det skal give deltagerne inspiration til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter cybersikkerhedskompetencer.

Webinaret er særligt relevant for virksomheder og myndigheder, der arbejder med udvikling af kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed, samt for uddannelsesinstitutionerne og andre kursusudbydere, der vil opnå bedre indsigt i virksomheders fokus og behov på området. Alle, der interesserer sig for cyber- og informationssikkerhed, er velkomne.

Deltagelse i webinaret er gratis, og du tilmelder dig her.  

Program (ændringer kan forekomme)

Tid Programpunkt

13.00-13.05

Formandskabet for Cybersikkerhedsrådet byder velkommen

Tanja Franck, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen
13.05-13.20

Keynote: Professor og landstræner for det danske                cyberlandshold deler viden og erfaringer på området

Jens Myrup Pedersen, Professor i cybersikkerhed, Aalborg Universitet

13:20-13:35

Indblik i den stigende efterspørgsel efter cyber- og               informationssikkerhedskompetencer
 

Torsten Andersen, Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

13:35-15:30 Cases & paneldebat
13:35-14:20

Hør en række virksomheder og myndigheders udfordringer og erfaringer med at arbejde med cyber- og informationssikkerhed, herunder repræsentanter fra:

Coloplast, Dubex, Phoenix Design Aid, Center for Cybersikkerhed, Region Midtjylland m.fl.

14:20-14:25 Pause
14:25-14:30

Film: Unges motivation for at vælge en karriere inden for cyber- og informationssikkerhed

14:30-15:25

Paneldebat: Drøftelse af løsninger og hvorledes disse udbredes for at imødekomme behovet for cybersikkerhedskompetencer.

Deltagere: Jens Myrup, professor i Cybersikkerhed ved Aalborg Universitet; Charlotte Miolane, afdelingsleder i Novo Nordisk; Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen; Jacob Herbst, Chief Technical Officer i Dubex.

Moderator: Christian Wernberg-Tougaard, Head of Cyber, KPMG
15:25-15:30 Tak for i dag

 

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikrer videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen. Rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed og  Bjarke Alling, koncerndirektør for Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.