Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) danner rammen for, hvordan vi beskytter netværk- og informationssikkerheden i de samfundskritiske sektorer i EU. Siden direktivet blev implementeret i 2018, er både cybertruslen og digitaliseringen øget, og medlemsstaterne står over for mange fælles grænseoverskridende udfordringer.

Derfor har EU-Kommissionen foreslået at revidere NIS-direktivet med henblik på at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau på tværs af EU. Udkastet til revideret NIS-direktiv (NIS2) er lige nu under forhandling i Bruxelles.

Tirsdag den 28. september kl. 10.00 – 11.00 holder Center for Cybersikkerhed webinar om det kommende, reviderede NIS-direktiv, NIS 2. Webinaret giver en introduktion til forslaget til revideret NIS-direktiv med fokus på direktivets formål og opbygning.

Oplægsholderne er chef for Strategi, Formidling og EU i Center for Cybersikkerhed, Eva Leisner, og cyberattaché ved den danske EU-repræsentation, Alice Bonne Reeh. Der vil være god tid til spørgsmål.

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding til webinaret sker via følgende link: https://12dkjs.videomarketingplatform.co/introduktion-til-revideret/ea7700789df3236c22d6

Webinaret hostes af TwentyThree.