[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Sidste års succesfulde sommerskole i cybersikkerhed gentages i 2020. Sommerskolen arrangeres i et samarbejde mellem Center for Cybersikkerhed og en række uddannelses- og forskningsinstitutioner: Københavns Erhvervsakademi, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, IT Universitetet og DTU - Technical University of Denmark. Initiativet finansieres gennem en bevilling fra Center for Cybersikkerhed.


Sommerskolen finder sted fra den 24.-28. august på DTU Diplom i Ballerup og omfatter tidsaktuelle indlæg fra de deltagende institutioner, så deltagerne opnår ny viden, de kan benytte i dagligdagen. Deltagerne forventes at have viden eller arbejde inden for cyber- og informationssikkerhed eller at være i gang med en uddannelse inden for området.


Sommerskolen er også et sted, hvor erhvervslivet, det offentlige og studerende kan mødes og have en uformel dialog om interessen for cybersikkerhed, herunder hvordan virksomheder og borgere kan beskytte sig bedre. Det er således også tanken, at sommerskolen kan fungere som grobund for kommende samarbejder og vidensnetværk inden for cybersikkerhed.


Læs mere om sommerskolen samt tilmelding her: https://www.tilmeld.dk/cybersec20/


Tilmeldingsfristen til sommerskolen er 10. august 2020.