[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

COVID19-pandemien har tydeliggjort vigtigheden af en robust digital infrastruktur, der er klar, når krisen rammer. Derfor havde mødet i Det Strategiske Samarbejdsforum for Cybersikkerhed tirsdag den 19. maj fokus på erfaringsudveksling om beredskab og robusthed set i lyset af COVID19-pandemien.

Den nuværende situation har understreget vigtigheden af it-sikkerhed, også i krisesituationer. Mange medarbejdere har pludselig skulle arbejde hjemmefra, og it-afdelingerne har skullet sikre både stor tilgængelig og sikkerhed i form af bl.a. velfungerende VPN-løsninger og to-faktor-autentifikation.

Kriser udnyttes cyberkriminelle, og mange virksomheder har set forsøg på phishing, hvor hackere sender falske mails og søger at høste f.eks. login-oplysninger og passwords. Flere har arbejdet målrettet med awareness med fokus på bl.a. at undgå phishing og for at sikre en høj sikkerhedsbevidsthed, når der arbejdes i uvante rammer hjemmefra.

Forummets drøftelser af robusthed og resiliens vil fortsætte på kommende møder og udgør et værdifuld input til det strategiske arbejde for et sikkert digitalt Danmark.

Anbefalinger og vejledninger fra Center for Cybersikkerhed

Myndigheder og virksomheder kan generelt modvirke cybertruslen ved at følge Center for Cybersikkerheds anbefalinger og vejledninger.

Center for Cybersikkerhed har for nylig udgivet en række vejledninger og trusselsvurderinger, herunder seneste trusselsvurdering om cybertruslen mod Danmark under COVID19-pandemien og nye vejledninger om blandt andet beskyttelse mod DDoS-angreb (overbelastningsangreb) og sikker håndtering af domæner.

Derudover har Center for Cybersikkerhed i forbindelse med COVID19-pandemien udgivet en række råd om hjemmearbejde, herunder sikker brug af kommunikationsplatforme og tilbagevenden til arbejdspladsen. Rådene kan læses på Center for Cybersikkerheds hjemmeside og retter sig mod brugere, it-afdelinger og ledelser.

Om Det Strategiske Samarbejdsforum for Cybersikkerhed

Det Strategiske Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler sikkerhedsgodkendte repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren og transport- og søfartssektoren.

Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste og forummets øvrige medlemmer stiller til rådighed for samarbejdet.