[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed har udmøntet en pulje på 2 mio. kr. til aktiviteter målrettet børn og unges viden om cyber- og informationssikkerhed. Midlerne stammer fra Forsvarsforligets pulje til forskning og uddannelse i cybersikkerhed, der har til formål at løfte det generelle kompetenceniveau inden for cybersikkerhed.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler i den forbindelse:
”Vi har et ansvar for at sikre, at vores børn og unge kender trafikreglerne på internettet. Helt som vi lærer dem, hvordan man begår sig på vejene. Derfor styrker vi indsatsen. Vores børn og unge har mange år foran sig som digitale brugere. Derfor er det vigtigt at de kommer godt fra start.”

Center for Cybersikkerhed modtog ansøgninger for i alt 10,2 mio. kr. til puljen, hvilket har betydet, at mange ikke har kunnet imødekommes. Den store interesse vidner om, at behovet for at øge børn og unges viden om cybersikkerhed er på radaren hos mange og et område i fortsat udvikling.

Thomas Lund-Sørensen udtaler i den forbindelse:
”Vi er glade for at have modtaget så mange relevante ansøgninger på vores åbne opslag om aktiviteter til børn og unge inden for cybersikkerhed. Vi har valgt at støtte projekter, der har formået at bygge videre på gode erfaringer og som forbinder cybersikkerhed med de unges hverdag. Vi ser frem til følge projekterne og deres bidrag til et digitalt sikkert Danmark”.

Center for Cybersikkerhed har udmøntet puljen til aktiviteter målrettet børn og unge med bevillingstilsagn til følgende seks projekter:

  • Hackerspillet, Københavns Professionshøjskole
  • Digital Ung, Biblioteket Frederiksberg
  • Er du sikker på nettet?, Sex & Samfund
  • FGU elever – fra digitale aktører til digitale myndige, Københavns Professionshøjskole
  • Hackerbus, Hackere.dk
  • Børn helt sikkert på nettet, Coding Pirates

Om puljen til aktiviteter målrettet børn og unges viden om cyber- og informationssikkerhed

Puljen har været slået op på statens tilskudspuljer. Ansøgningerne er evalueret i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring. Alle ansøgere har modtaget svar på deres ansøgninger.

Center for Cybersikkerhed støtter med midlerne fra forsvarsforliget også en række andre initiativer, der skal løfte kompetenceniveauet i Danmark. I 2019 afholdt en række uddannelsesinstitutioner en sommerskole i cybersikkerhed og et to-dages seminar (Cyber Days), som begge gentages i 2020. Til de tekniske profiler udvikles en række e-læringsmoduler og en platform til øvelser i netværkssikkerhed. Yderligere støttes seks forskningsrelaterede projekter med midlerne fra forsvarsforliget.