[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Hver gang en webside eller service tilgås via internettet, sendes der en forespørgsel til den bagvedliggende server. Sendes der for mange forespørgsler på én gang, bliver serveren overbelastet og går ned.


Hackere kan udnytte netværk af kompromitterede computere til at koordinere forespørgsler og forårsage et overbelastningsangreb, også kaldet et DDoS-angreb (Distributed Denial of Service-angreb). I takt med at netværkskapaciteten og båndbredden på internettet udvides, stiger intensiteten i DDoS-angreb også. Ovenikøbet er mange myndigheder og virksomheder lige nu mere afhængige af internettet hvilket kan øge hackeres interesse i DDos som angrebsmetode.


"DDoS-angreb er en efterhånden gammel og velkendt metode, men vi ser stadig cyberhændelser, hvor den bliver brugt - og med store forretningsmæssige gener til følge. Især nu, hvor vi som samfund er dybt afhængige af internettet til at udføre vores arbejde, mens Covid19 står på, er det vigtigt at forberede sig på at forebygge, forsinke og håndtere denne type angreb. Det gælder om at være at være velforberedt, hvis angrebet indtræffer, så man hurtigst muligt kan returnere til sin normale drift," siger Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed.


Center for Cybersikkerheds nye vejledning om DDoS-angreb indeholder en række konkrete anbefalinger, som it-ledelser og it-afdelinger kan benytte til at beskytte forretningen mod DDoS-angreb og højne tilgængeligheden af sine websider og online services.


Vejledningen er opdelt i to hovedafsnit, som fokuserer på henholdsvis forebyggende og afhjælpende anbefalinger. Afsnittene indeholder i alt otte indsatsområder med konkrete organisatoriske og tekniske sikringsforanstaltninger, som let kan indarbejdes i organisationers eksisterende arbejde af cyber- og informationssikkerhed.


Find vejledningen her: Beskyt mod DDoS-angreb