[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Videndelingsnetværket for cybersikkerhed for de samfundskritiske sektorer (tele, energi, søfart, transport, sundhed og finans) mødtes i dag for første gang i det nye år for at udveksle erfaringer og styrke det tværgående samarbejde om cyber- og informationssikkerhed.

På mødet drøftede sektorerne og Center for Cybersikkerhed blandt andet kritisk digital infrastruktur med fokus på erfaringsudvekling om, hvordan hver samfundskritisk sektor skaber overblik over deres digitale infrastruktur. Der blev også stillet skarpt på den overordnede indsats i 2020 på cyber- og informationssikkerhedsområdet i og på tværs af sektorerne med udgangspunkt i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, og hvordan samarbejdet mellem sektorerne og Center for Cybersikkerhed kan forstærkes yderligere.

I løbet af 2019 har videndelingsnetværket mødtes flere gange for at opbygge et tæt samarbejde til gavn for cyber- og informationssikkerheden på tværs af de seks samfundskritiske sektorer og for Danmark som helhed. I løbet af 2019 har netværket blandt andet drøftet varsler, hændelseshåndtering, beredskab og større cyberhændelser.

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov. Center for Cybersikkerhed bidrager til netværket med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser.