[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

CFCS har udmøntet en pulje på 3 mio. kr. til forskning i cybersikkerhed. Midlerne stammer fra Forsvarsforligets pulje til forskning og uddannelse i cybersikkerhed, der har til formål at løfte det generelle kompetenceniveau inden for cybersikkerhed og samtidig understøtte et bæredygtigt uddannelses- og forskningsmiljø for cybersikkerhed på tværs af relevante aktører i Danmark.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger i den forbindelse:
”Danmark er sammenlignet med andre lande gode til Cybersikkerhed. Men vi må aldrig hvile på laurbærrene. Hvis vi fortsat skal være frontløber, så kræver det, at vi hele tiden tænker nyt og forbedrer os. Det er baggrunden for, at vi investerer mange midler cybersikkerhed - og herunder udmønter puljen til initiativer.”

CFCS modtog ansøgninger for i alt 6,8 mio. kr. til puljen, hvilket har betydet, at ikke alle ansøgninger kunne imødekommes. Den store interesse vidner om, at cybersikkerhed er på radaren hos mange og et område i fortsat udvikling.

CFCS har udmøntet puljen til forskningsstøtte inden for cyber- og informationssikkerhed med bevillingstilsagn til følgende seks projekter:

  • ADACWC - Avoid and Detect Attacks in Critical Wireless Communication, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet
  • Status of CyberSecurity in Denmark, IT Universitetet og Syddansk Universitet
  • Honeypots – industrielle IoT- og produktionssystemer, Alexandra Instituttet og Aalborg Universitet
  • Establishment of a working group in Adversarial AI and Adversarial Machine Learning, IT Universitetet
  • Caught in the Web—Privacy in the era of voice-based virtual assistants, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet
  • Projekt om uddannelse af forskere i regi af Danish Hub for Cybersecurity

Forskningspuljen har været opslået på statens tilskudspuljer i perioden 19. december 2019 til 29. januar 2020 (https://www.statens-tilskudspuljer.dk/forsvarsministeriet/3). Alle ansøgere har modtaget svar på deres ansøgninger.

CFCS støtter med midlerne fra forsvarsforliget også en række initiativer, der skal løfte kompetenceniveauet i Danmark og har i 2019 afholdt en sommerskole i cybersikkerhed og et to-dages seminar (Cyber Days), som begge gentages i 2020. Til de tekniske profiler udvikles en række e-læringsmoduler og en platform til øvelser i netværkssikkerhed.